Punjabi Essay on “Varsha Ritu”, “ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10, and 12 Students in Punjabi Language.

ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ

Varsha Ritu

ਭੂਮਿਕਾਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਖਵੱਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਕਦੀ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ (ਕਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਕੇ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਦੁਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਵਰਖਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਨਸਪਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਪੀਹਾ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਜੀਵ ਚਿੱਤਰਨਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਘਟਾਵਾਂ ਉਮੜਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਵਣ ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਦੀ, ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰ-ਟਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਹਰੀ-ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਿਖਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਨਸਪਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਘਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਵਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਧਰਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਲ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ Indian agriculture are gambling ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਹਨ।ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਕਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬਾਲਮੀਕ, ਵਿਆਸ, ਕਾਲੀਦਾਸ, ਤੁਲਸੀ, ਸੂਰਦਾਸ, ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪਕੁਦਰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨ, ਧਨ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਬੁਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Related posts:

Punjabi Essay on “Sugarcane”, “ਗੰਨਾ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 S...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on "Corruption: A Serious Problem", "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ" Punjabi Essay, Par...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Rashtriya Ekta”, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Bharatiya Pind ate Mahanagar”, “ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ” Punjabi Essay, Paragraph, S...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “National Animal Tiger ”, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਟਾਈਗਰ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech fo...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on "Samay di Mahatata", "ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ" Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7,...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Dog”, “ਕੁੱਤਾ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Studen...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on "Good Manners", "ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ" Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, ...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on “Tigre”, “ਟਾਈਗਰ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Stud...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on "Television (T.V.)", "ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਟੀਵੀ)" Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class ...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on “Internet”, “ਇੰਟਰਨੈੱਟ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10, and ...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on “Library di Varto“, “ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Vidyarthi te Fashion", “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Cl...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Dakiya“, “ਡਾਕੀਆ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Stu...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on "Our Most Beautiful Country","ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼" Punjabi Essay, Paragraph, S...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on "Importance of Women's Education", "ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ" Punjabi Essay, Paragrap...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Good Friday”, “ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ
Punjabi Essay on “Nashabandi", “ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10, an...
Punjabi Essay
Punjabi Essay on "My City Banglore", "ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ" Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class ...
Punjabi Essay
Essay on “Shri Guru Gobind Singh Ji”, “ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Cla...
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.