Tag: Punjabi Essay

Punjabi Essay on “Sanjam”, “ਸੰਜਮ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਸੰਜਮ Sanjam ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਸੰਜਮ’ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, …

Punjabi Essay on “Imandari”, “ਇਮਾਨਦਾਰੀ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਇਮਾਨਦਾਰੀ Imandari ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਸੱਚਾਈ’ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ …

Punjabi Essay on “Ekta vich bal hai”, “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੈ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੈ Ekta vich bal hai  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ …

Punjabi Essay on “Self-Help”, “ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ Self-Help ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ …

Punjabi Essay on “Kam karan di lagan”, “ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ Kam karan di lagan   ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਲਗਨ, ਕੁਝ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ …

Punjabi Essay on “Kirat Da Mul”, “ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ Kirat Da Mul ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ’। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ …

Punjabi Essay on “Agya Karita”, “ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ Agya Karita  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ’ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ …

Punjabi Essay on “Sacha Mitra hi Daulat hai”, “ਸੱਚਾ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ” Punjabi Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਸੱਚਾ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ Sacha Mitra hi Daulat hai ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ‘ਸਿਹਤ’ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ …

Punjabi Essay on “Je me Raja hunda”, “ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ Je me Raja hunda ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ …

Punjabi Essay on “Chori Karna Paap Hai”, “ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਾਪ ਹੈ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਾਪ ਹੈ  Chori Karna Paap Hai ਚੋਰੀ- ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ …