Tag: Punjabi Paragraph

Punjabi Essay on “Autobiography of a Book”, “ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ Autobiography of a Book ਮੈਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ …

Punjabi Essay on “Taj Mahal”, “ਤਾਜ ਮਹਿਲ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਤਾਜ ਮਹਿਲ Taj Mahal ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ …

Punjabi Essay on “Town”, “ਕਸਬਾ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਕਸਬਾ Town ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ …

Punjabi Essay on “Winters “, “ਸਰਦੀਆਂ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਸਰਦੀਆਂ Winters  ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ …

Punjabi Essay on “Boon of Science”, “ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ Boon of Science ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ …

Punjabi Essay on “Indian Festivals”, “ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰ Indian Festivals ਭਾਰਤ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਮੇਲਾ ਨਾ …

Punjabi Essay on “Cow”, “ਗਾਂ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਗਾਂ Cow ਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਦੋਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਛਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ …

Punjabi Essay on “Rainy Day”, “ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ Rainy Day ਮੀਂਹ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ …

Punjabi Essay on “Our Clothes”, “ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ Our Clothes ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ …

Punjabi Essay on “Milk”, “ਦੁੱਧ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

ਦੁੱਧ Milk ਦੁੱਧ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ …