Category: Punjabi Stories

Ghanti Kaun Banega? “ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ?” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ? Ghanti Kaun Banega? ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਚੂਹੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ …

Dipu di Siyanap “ਦੀਪੂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਦੀਪੂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ Dipu di Siyanap  ਦੀਪੂ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ …

Akal vadi ja Takat “ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ Akal vadi ja Takat  ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ …

Raja ate Kidi “ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ Raja ate Kidi  ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। …

Ekta Vich Takat Hai “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ Ekta Vich Takat Hai ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ …

Imndari da Phal “ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ Imndari da Phal ਸੋਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ …

Murakh Bakri “ਮੂਰਖ ਬੱਕਰੀ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਮੂਰਖ ਬੱਕਰੀ Murakh Bakri  ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੂੰਬੜੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਉਸ …

Chalak Bander “ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ Chalak Bander ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ …

Lalchi Chuha “ਲਾਲਚੀ ਚੂਹਾ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਲਾਲਚੀ ਚੂਹਾ Lalchi Chuha  ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ …