Raja ate Kidi “ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ

Raja ate Kidi 

punjabi-stories-pb

ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀੜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.