Akal vadi ja Takat “ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ” Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.

ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ

Akal vadi ja Takat 

punjabi-stories-pb

ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਵਨਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਯਾ ਹਾਂ।”

ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਗਿਦੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੂਹ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਇਆ।

ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸੱਚੀ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।

Related posts:

Chandu ne Sabak Sikhiya "ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punj...
Punjabi Stories
Lalchi Kutta "ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Chalak Bander "ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language...
Punjabi Stories
Kachua ate Khargosh "ਕੱਛੂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Lan...
Punjabi Stories
Gidad ate Bhed "ਗਿੱਦੜ ਅਤੇ ਭੇਡ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Raja ate Kidi "ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Langu...
Punjabi Stories
Khatte Angur "ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Chalak Kaa "ਚਲਾਕ ਕਾਂ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Siyana Hiran "ਸਿਆਣਾ ਹਿਰਨ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Gadha ate Lumbdi "ਗਧਾ  ਅਤੇ ਲੂੰਬੜੀ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Langua...
Punjabi Stories
Kidi ate Tota "ਕੀੜੀ ਅਤੇ ਤੋਤਾ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Langu...
Punjabi Stories
Sher ate Chuha "ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੂਹਾ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Imndari da Phal "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi La...
Punjabi Stories
Nakalchi Bander "ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Gautam Bhdh ate Daku "ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਡਾਕੂ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi...
Punjabi Stories
Kaa ate Lumbdi "ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜੀ" Punjabi Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Murakh Bakri "ਮੂਰਖ ਬੱਕਰੀ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Lalchi Chuha "ਲਾਲਚੀ ਚੂਹਾ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories
Ekta Vich Takat Hai "ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Pun...
Punjabi Stories
Sachi Ma "ਸੱਚੀ ਮਾਂ" Punjabi Moral Story for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students in Punjabi Language.
Punjabi Stories

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.