Punjabi Letter on “Change/Sahi Dost di Chon lai Chote Bhra nu Salah Patar”, “ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਚੁਣਨ ਲਇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ” in Punjabi.

ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਚੁਣਨ ਲਇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ

Change/Sahi Dost di Chon lai Chote Bhra nu Salah Patar

5/22, ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ)।

ਤਾਰੀਖ਼…………………………..

ਪਿਆਰੇ ਅਨੁਜ,

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-

‘ਕ੍ਰਿਪਾਥ ਨਿਰਵ ਸੁਵੰਤਾ ਚਲਵਾ। ਗੁਨ ਪ੍ਰਗਾਥਿਨ ਅਵਗੁਨਿ ਦੁਰਵਾ। ‘

ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ-

‘ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਮਿਤ੍ਰ ਅਰੁ ਨਾਰੀ। ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੜੀ ਲਓ। ‘

ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਆਰਥੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ

ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.