Punjabi Essay on “Career Choice”,”ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ” Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students.

Career Choice

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਵੀਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਤੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਦਿ. ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.