Category: Punjabi Letters

Punjabi Letter on “Suk rhe Rukhan ware Sampadak nu Patr Likho”, “ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ” for Class 7, 8, 9, 10, 12 Student

ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,  ਸੰਪਾਦਕ, ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦਕੁੰਜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਕਾਰ …

Punjabi Letter on “Postman di Laparvahi vare Post Master nu Patr”, “ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ” for Class 7, 8, 9, 10, 12 Student CBSE, ICSE Board Exam.

ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਆਪਣਾ …